Korp! Amicitia ühendab ligi 300 naist üle maailma, väga erinevatelt aladelt (vt joonis 1). Meie kaasvõitlejat hüütakse amicaks (ld k 'sõbratar'). Kaasvõitleja on korporatsiooni täieõiguslik liige, keda kaasõed on värvide vääriliseks pidanud. Tal on korp!-i puudutavates küsimustes otsustamisõigus ning tegevkonvendis olles võtab ta meelsasti vastu väljakutse pidada erinevaid ameteid. Kaasvõitlejate maailm on värviline ja põnev, kuid ka vastutusrikas ja kaelamurdev.

 

Veel värvideta ehk musta tekli kandja on rebane. Rebastel puudub korp!-i otsuste tegemisel hääleõigus, kuid tema mõtteid ja arvamusi korp!-i käekäigu kohta kuulavad kõik ksv!! huviga. Rebast tuntakse musta tekli, silmapaistva nutikuse ja vapra meele järgi.

 

Magusaim on aga vilistlaspõli, mis kestab kõige kauem ning millega kaasnevad suurimad privileegid. Tee rebasest vilistlaseni võtab aga pikki semestreid väärikat korp! Amictia esindamist. 

 

Keda me oma ridadesse ootame?
Korporatsiooni Amicitia ridadesse võtame vastu eesti soost naisüliõpilasi, kes on ülikooli immatrikuleeritud või on lõpetanud ülikooli. See tähendab, et võtame vastu tudengeid vaid neist kõrgkoolidest, mis annavad doktorikraadi vähemalt kahel suunal. Kutsekoolide ja rakenduskõrgkoolide õppureid ootame endiga liituma siis, kui nad on asunud jätkama oma õpinguid ülikoolis.

 

Kui üliõpilase staatus selgitamist ei vaja, siis mõistet eesti soost on tarvilik täpsustada. Ennekõike eeldame oma liikmekandidaadilt, et ta peaks end eestlaseks, tunneks uhkust vabas Eestis elamise üle ning peaks lugu ja seisaks ilusa ning korrektse eesti keele püsimise eest.

 

Korporatsiooni kuulumine on eluaegne. See tähendab, et olles kord teinud otsuse astuda korp!-i liikmeks ning olles vastu võetud, saab Amicitiast sõpruskond kogu eluks, ka siis kui ülikoolist, Tartust või Eestist lahkutakse.

 

 


korp!  Amicitia liikmete hariduse jaotus seisuga 10.10.2015