Korp! Amicitia ühendab haritud kaasaegseid naisi. Meie liikmed ei pruugi olla sama maailmavaatega, kuid meid ühendavad põhimõtted, mida oma igapäevaelus järgime ning väärtustame.

Korp! Amicitia põhimõtted saab kokku võtta kolme lihtsa sõnaga: julgus, lootus ja ausus. Ometi on neis meie jaoks peidus midagi enamat, neid saab lõputult mõista ja mõtestada:

  • julgus teha teoks oma unistusi, algatada midagi uut, võtta vastutus, kaitsta oma seisukohti;
  • lootus, et unistused täituvad, et algatusest sünnib tegu;
  • ausus enese ja teiste vastu.

Meie liikmed harivad end vaimselt, kultuuriliselt ja kehaliselt. Omakeskis arutades tekivad erinevatel erialadel õppivate liikmete vahel tihti vaimselt virgutavad mõtteavaldused. Ühised kontserdi- ja teatrikülastused pakuvad aga akadeemilisele elule kunstilist vaheldust. Enese kehaliselt harimine kätkeb lisaks oma tervise eest hoolitsemisele ka seda, et meie liikmed ei suitseta ja suhtuvad alkoholitarbimisse mõõdutundega.

Korp! Amicitia kasvatab oma liikmetes rahvustunnet. See tähendab, et meie liikmed peavad end eestlaseks, tunnevad uhkust vabas Eestis elamise üle, austavad oma emakeelt ja seisavad ilusa ning korrektse eesti keele püsimise eest.

Oma tegevuses jääb korp! Amicitia apoliitiliseks. Muidugi on meie liikmetel lubatud omada isiklikke poliitilisi vaateid, neid väljendada ja nende eest seista, seda nii korp!-is kui ka ühikonnaelus tervikuna. Samas organisatsioonina ei tegele korp! Amicitia poliitikaga ega võta selles küsimuses seisukohta.