Korp! Amicitia värvikombinatsiooni sirelililla, tumerohelise ja kuldse valis välja meie asutajaliige vil! Emilie Ruubel. Mõte just selliste toonide kokkusobitamiseks tulnud tal vaadates kevadist sirelioksa kuldses vaasis. Need värvid sümboliseerivad vastavalt julgust, lootust ja ausust ning seonduvad meie liikmetele kevade, nooruse ja naiselikkusega. Värve võib näha meie lipul, vapil, teklitel ning värvilintidel. Esmakordselt kandsid amicad avalikult värve 1925. aastal Eesti Vabariigi aastapäeval.

Korp! Amicitia lipukirjaks on „Per aspera ad astra” (ld k ’Läbi raskuste tähtede poole’). Selle valikul sai määravaks 20. sajandi alguse üldine ühiskondlik foon. Ühiskondlikult ja akadeemiliselt aktiivsed naised pidid end mitmeski mõttes raskuste kiuste tõestama. Just seetõttu ongi asutajaliikmed akadeemilise naiskorporatsiooni loomise ja tegevuses hoidmise raskused lipukirja valanud. 

Lisaks värvidele kasutame korporatsioon Amicitia välismärkidel sirklit ehk vääntähte, mis moodustub tähekombinatsioonist V-C-F-C-A. Need on algustähed hüüdest „Vivat, crescat, floreat corporatio Amicitia in aeternum!” (ld k ’Elagu, kasvagu, õitsegu korporatsioon Amicitia igavesti!’)

Värvitekkel   Rebastekkel 
       Vapp